FANDOM


Bója har mange kontroversielle tradisjoner og ritualer. Dei tilber blant annet Solguden og følger den gamle samiske religionen. Innavl er og meget vanlig på Bója, kor ca 78% av dei som bur der er eit resultat av insest. Fleir koneri er og ganske vanligt, siden mannen er der, det dominante kjønn. Det er ett koslig lite samfunn der ute på Bója, eller Bjoa som det heter på norsk. Sjølv om det er eit fase 0,5 land og barnedødligheten er høg og gjennomsnits dødsalder er rundt 25, så kan det være ein fin plass å bu. Men auken på Kåtanisser kan true dette, nå er det opp til Bjørn Tore og hans læremester Anne Grete om Bója skal ha nåken framtid.