FANDOM


Bója lever som sjøsamene gjorde og forsyner seg av havet, barn på 5-6 år blir sendt bort på store skip i fleire år for å tjena penger til familiene sine. Etter det starter dei på skule i 12-13 års alderen. Bója har ingen ungdommskule, men dei har universitet også kjent som: The universety of Bjoa. Der er det bare ett fag du kan gå, reindriftfaget.