FANDOM


Nå lever de få som er igjen av bójafolket i ett lite reservat som ein gong i tinden var deiras hovedstad. Der lever dei som dei alltid har gjort i tusenvis av år, uten å bli påvirka av verden utenfor. Dei var lenge eit eige land, men den kvite nordmann brakte med seg mange sjukdommar som har tatt livet av mange av Bójas inbyggerar. Derfor har Bója gått i union med Norge og er nå, Norge-Bója. I de lille reservatet deiras lever dei fleste som bønder og fattigfolk, men ein del driver og med reindrift i områdene rundt Kåtanuten. Kåtanissane forsyner seg ofte, og grådigt av reinsdyro som dei tar med seg djupt inn i fjellet kor dei blir missbrukt på det grovaste. Dette er ett stort problem for det vesle samfunnet. I tilleg er det jo kampene mot det barbariske Vikebygdfolket ei stor plage for Bójafolket. Vikebygd er ei lita stamme som er rester av tsjudere (russiske fangstmenn, finder av samene). Siden Bójafolket er, og lever som samene gjorde for 1000 år siden, er tsjuderne fra Vikebygd ein naturlig fiende av Bója folket.