FANDOM


Mange nordmenn har uttrykka bekymring for at Bjoabuen kjem til å bli for vidle. "Til slutt så kjem dei og et barna våre," seier ekspert Magne Najturflag til våre folk. Eit vedtak frå stortinget på Bjoa bestemde at alle bjoabuar skulle sendast på skule til Ølen for å lære seg å bli bra folk.

Edit

Verknad

Etter nokre år med dette, vurderte stortinget saken på ny. Dei vert alle enige om at detta var bra. Brae greie. Det blei vedteke at ordninga skulle fortsettje, sjølv om det kjem til å ta lang tid før endringane kjem til å sjåast i det bjoanske samfunnet. Det kjem trass alt berre ein bjoabu til Ølen kvart år.

Edit

Opptaksprøve

For å få lov til å vere med på ordninga og bli sendt til Ølen må dei små Bjoakalvane gjennom ein rekkje prøvelsar:

  • Ildprøven
  • Reinsdyrsertifikatet
  • Munnleg kunst og handverk eksamen (produksjon av kåtanisse krem som skremmer vekk kåtanissar)
  • Bønn
  • 5 min joggetur